Få professionel installation og udskiftning af både energiruder og termoruder

Ring til os på 4029 1000 og få et uforpligtende tilbud.

Går du med tanken om at du skal udskifte dine gamle ruder til lavenergiruder med varmekant, enten fordi de ofte er dugget eller blot for at spare penge på varmeregningen, så er det en rigtig god ide.

Man måler varmetabet fra ruden ved at beregne dens u-værdi *. En normal termorude har en U-værdi på 3,0, hvor en energirude med varmekant har en U-værdi på bare 1,1.

Jo lavere u-værdi, desto lavere varmetab. Det er derfor meget fordelagtigt at få installeret energivinduer.

Bestil et uforpligtende tilbud her !

u-værdier

* U-værdien angiver, hvor stor en energimængde, målt i W/m2k, der tranmitteres (tabes) til udeklimaet, når temperaturforskellen mellem den indvendige og udvendige overfalde er 1oC.